• அமரர் : நேசம்மா சாமித்தம்பி

    பிறப்பு: 19-02-1937 இறப்பு: 25-12-2018 குறுமன்வெளியை பிறப்பிடமாகவும், பலாச்சோலையை வசிப்பிடமாகவும் கொண்டிருந்து கடந்த 25.11.2018 ஞாயிறு அன்று சிவபதமடைந்த எமது குடும்பத் தெய்வத்தின் இறுதிக் கிரியைகளில் கலந்து ...
  • அமரர் : சண்முகநாதன் கஜேந்திரன்

    பிறப்பு: 09-05-1985 இறப்பு: 07-12-2018 கடந்த 07/12/2018 வெள்ளிக்கிழமை சிவபதமடைந்த சண்முகநாதன் கஜேந்திரன் அவர்களின் அந்தியேட்டிக் கிரியைகள் 05/01/2019 சனிக்கிழமை காலை 10மணி முதல் அன்னாரின் இல்லத்தில் ...