கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்களை இங்கு அடக்குவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது – மாலைதீவு முன்னாள் ஜனாதிபதி

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடல்களை இங்கு அடக்குவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது – மாலைதீவு முன்னாள் ஜனாதிபதி

Subscribe

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

scroll to top

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

இந்த செய்தியை நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள்..