பிள்ளையான் விடுதலை

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் பரராஜசிங்கம் கொலை வழக்கிலிருந்து பிள்ளையான் உள்ளிட்ட 05 பிரதிவாதிகளும் விடுவித்து விடுதலை

Subscribe

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

scroll to top

இந்த செய்தியை பகிருங்கள்!

இந்த செய்தியை நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பகிருங்கள்..