5 வருட பல நுழைவு சுற்றுலா விசாவை இலங்கை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது!

35 நாடுகளில் 6 மாதங்கள் தங்கியிருக்கும் 5 வருட பல நுழைவு சுற்றுலா விசாவிற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

சுற்றுலா அமைச்சர் ஹரின் பெர்னாண்டோ இது தொடர்பில் ட்வீட் செய்துள்ளார்.

இது 1 வருட பல நுழைவு மற்றும் தனி நுழைவு சுற்றுலா விசாவிற்கு மேலதிகமாக 6 மாதங்கள் தங்கும் காலம் உள்ளது, இது முன்னர் 30 நாட்கள் மாத்திரமே இருந்தது.

புதிய நடவடிக்கைகள் இலங்கையில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த உதவும் என சுற்றுலா அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

Published from Blogger Prime Android App