அதிகளவான வாகனங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் இன்று முதல் எரிபொருளுக்காக பதிவு செய்யலாம் !

இலங்கையின் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முகவர் நிறுவனம் (ICTA) இன்று முதல் தேசிய எரிபொருள் அனுமதிச்சீட்டின் (NFP) கீழ் அதிகளவான வாகனங்களைக் கொண்ட வணிகங்கள் தமது வணிகப் பதிவு எண்களுடன் (BRN) பதிவு செய்ய முடியும் என இன்று தெரிவித்துள்ளது.

அரசு நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகங்கள் தங்கள் வாகனங்களை ஒரு BRN பிரிவின் கீழ் ஒன்று அல்லது பல மொபைல் எண்கள் மூலம் பதிவு செய்யலாம் என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

அத்தகைய வாகனங்கள் சரிபார்த்த பிறகு போர்டல் மூலம் குறிப்பிட்ட QR குறியீடு வழங்கப்படும். மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சகம், அரசு நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட BRN கள் குறித்த வழிகாட்டுதல்களின் தொகுப்பு வழங்கப்படும்.

இதேவேளை, புதிய எரிபொருள் அனுமதிச்சீட்டு முறைமையுடன் கூடிய விரைவில் பதிவு செய்யுமாறும், சட்டவிரோதமான முறையில் எரிபொருளைப் பெறுவதற்கு முறையற்ற முறையில் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றும் அமைச்சு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

மேலும், இயந்திரங்களுக்கான எரிபொருள் தேவைகள் வாராந்த எரிபொருள் தேவையை மேற்கோள் காட்டி அந்தந்த பிரதேச செயலகங்களில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.Published from Blogger Prime Android App