மூன்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு அழைப்பு.
அமைச்சர்களான பந்துல குணவர்தன, பிரசன்ன ரணதுங்க மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் வீரவன்ச ஆகியோர் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் இன்று அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த மே மாதம் 9ஆம் திகதி மற்றும் அதற்குப் பின்னரான காலப்பகுதியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகள் எரிப்பு மற்றும் சொத்துக்களுக்கு சேதம் விளைவிக்கப்பட்டது.

இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பான விசாரணைக்காகவே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூவருக்கும் இந்த அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

குறித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமது வீடுகளுக்கு தீ வைக்கப்பட்டதாக மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு செய்துள்ளனர்.

இதன்படி, விசாரணைக்கு தேவையான உண்மைகளை சம்பந்தப்பட்ட உறுப்பினர்களிடம் இன்று பதிவு செய்ய உள்ளதாக மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கு மேலதிகமாக, வன்முறைச் சம்பவங்களின் போது வீடுகள் மற்றும் சொத்துக்கள் சேதமாகிய பல உள்ளூராட்சி மன்ற தலைவர்களும் ஆணைக்குழுவிற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.