எரிவாயுக்கான விலை சூத்திரத்தை நடைமுறைப்படுத்தவும் , திருத்துவதற்கும் அமைச்சரவை அனுமதி !

எரிவாயுக்கான செலவின் அடிப்படையிலான விலை சூத்திரத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும், ஒவ்வொரு மாதமும் அதனைத் திருத்துவதற்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

அதன்படி, எரிவாயு விநியோகத்தை உறுதி செய்யும் நோக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் 5 ஆம் திகதி உள்நாட்டு எரிவாயு விலைகள் திருத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது .
Published from Blogger Prime Android App