வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சராக சதாசிவம் வியாழேந்திரன்

வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சராக சதாசிவம் வியாழேந்திரன்  பதவி பிரமானம் செய்து கொண்டுள்ளார்.

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையில் இன்று(வியாழக்கிழமை) இடம்பெற்ற நிகழ்வின் போதே சதாசிவம் வியாழேந்திரன் (அமல் )  இவ்வாறு பதவி பிரமானம் செய்து கொண்டுள்ளார்.