கோட்டாவின் பாதுகாப்பிற்கு புதிய பிரிவு

முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஸவின் பாதுகாப்பிற்காக, புதிய பாதுகாப்பு பிரிவொன்று ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்றது.

காமண்டோ, பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் இராணுவ உறுப்பினர்கள் அடங்கிய வகையில், இந்த பிரிவு ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published from Blogger Prime Android App