கோழி இறைச்சியின் விலை மீண்டும் அதிகரிப்பு!

இன்று (புதன்கிழமை ) முதல் ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சியின் விலை 50 ரூபாயினால் அதிகரிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ஒரு கிலோகிராம் கோழி இறைச்சியின் புதிய விலை 1,450 ரூபாய் என வர்த்தக சங்கங்கள் தெரிவித்துள்ளன.