சதொச வெளியிட்ட மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு !

சதொச நிறுவனம் வெள்ளை அரிசி, நாட்டு அரிசி, சிகப்பு பருப்பு, வெள்ளை சீனி, நெத்திலி உள்ளிட்ட 05 அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகளை இன்று (09) முதல் குறைத்துள்ளது.

அதன்படி,
ஒரு கிலோ வெள்ளை அரிசி - 195 முதல் 185 வரை குறைத்துள்ளது
ஒரு கிலோ வெள்ளை நாடு - 198 முதல் 194 வரை குறைத்துள்ளது

ஒரு கிலோ சிவப்பு பருப்பு - 460 முதல் 429 வரை குறைத்துள்ளது
ஒரு கிலோ வெள்ளை சீனி - 298 முதல் 279 வரை குறைத்துள்ளது
நெத்திலி கிலோ ஒன்றுக்கு 1,375ல் இருந்து 1,350 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர, பூண்டு - 750 முதல் 595 வரை மற்றும் கடலைபருப்பு - 375 முதல் 315 வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக, சதொச தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published from Blogger Prime Android App