2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் எதிர்வரும் 14ஆம் திகதி நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிக்க தீர்மானம்!

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 14ஆம் திகதி நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது. சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன தலைமையில் நாடாளுமன்ற அலுவல்கள் தொடர்பான குழு கூட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று (வியாழக்கிழமை) இடம்பெற்றது. இதன்போதே நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான குழு இந்த தீர்மானத்தை எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published from Blogger Prime Android App