படுகொலைசெய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் நிமலராஜனின் 22வது ஆண்டு நினைவு தினம்.
படுகொலைசெய்யப்பட்ட ஊடகவியலாளர் நிமலராஜனின் 22வது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று காலை 10.00மணியளவில் காந்திபூங்காவில் உள்ள படுகொலைசெய்யப்பட்ட நினைவுத்தூபியில் நினைவுதினம் அனுஸ்டிக்கப்பட்டது.மட்டு.ஊடக அமையம்,மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம்,கிழக்கு மாகாண தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற
இந் நிகழ்வில் ஊடகவியலாளர்கள்,சமூக செயற்பாட்டாளர்கள்,பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் முதலியோர் கலந்துகொண்டனர்.