இன்று  நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எரிபொருள் விலையை குறைப்பதற்கு இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் தீர்மானித்துள்ளது.

இன்று  நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எரிபொருள் விலையை குறைப்பதற்கு இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் தீர்மானித்துள்ளது.

ஒக்டேன் 92 ரக பெட்ரோல் ஒரு லிட்டரின் விலையை 40 ரூபாவாலும், ஒக்டேன் 95 ரக பெட்ரோல்  ஒரு லிட்டரின்  விலையை 30 ரூபாவாலும் குறைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒக்டேன் 92 ரக பெட்ரோல் ஒரு லிட்டரின் புதிய விலையாக 410 ரூபாவும், ஒக்டேன் 95 ரக பெட்ரோல்  ஒரு லிட்டாரின் புதிய விலையாக 510 ரூபாவும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் ஏனைய எரிபொருட்களின் விலைகளில் எந்தவித மாற்றங்களும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை

Published from Blogger Prime Android App