இலங்கைக்கு மாடுகளை இறக்குமதி செய்வதில் நாங்கள் ஈடுபடவில்லை – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு !

இந்தியாவில் இருந்து கவ்ரா எனப்படும் மாடுகளை இலங்கை காடுகளுக்குள் அனுமதித்தல் தொடர்பாக வனவிலங்கு திணைக்களமோ அல்லது தேசிய விலங்கியல் திணைக்களமோ அல்லது எந்தவொரு நபரோ அல்லது அமைப்போ விசாரணை நடத்தவில்லை என வனவிலங்கு மற்றும் வன வள பாதுகாப்பு அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் சந்திரா ஹேரத் வனஜீவராசிகள் திணைக்களம் மற்றும் தேசிய மிருகக்காட்சிசாலை திணைக்கள அதிகாரிகளிடம் இன்று (19) விசாரணைகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.

வனவிலங்குகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு அறிவித்தது, இது தொடர்பில் தங்களுக்கு இதுவரை எந்தத் தகவலும் தெரியவில்லை என இரு திணைக்களங்களின் பணிப்பாளர் நாயகங்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

எனவே இலங்கைக்கு மாடுகளை கொண்டு வருவது தொடர்பில் வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திற்கு எந்தவிதமான ஈடுபாடோ அல்லது தெளிவோ இல்லை என அமைச்சின் செயலாளர் சந்திர ஹேரத் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published from Blogger Prime Android App