கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளராக பீ.எஸ் ரத்னாயக்க நியமனம் !

கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளராக பீ.எஸ் ரத்னாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஜனாதிபதி செயலாளரின் கையொப்பத்துடன் வெளியானது. கடந்த 3 ஆம் திகதி முதல் அமுலாகும் வகையில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published from Blogger Prime Android App