சின்னவத்தை முத்தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தினம்.

சின்னவத்தை முத்தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இன்று(06)ஆசிரியர் தின நிகழ்வுகள் சிறப்பாக இடம்பெற்றன.

இடைநிலைப் பிரிவு மாணவர்களின் தலைமையில் அனைத்து மாணவ மாணவிகளின் பங்களிப்புக்களுடன் இடம்பெற்ற ஆசிரியர் தின  நிகழ்வில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் கலைநிகழ்வுகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான நினைவுச் சின்னங்களும் வழங்கப்பட்டன.இந் நிகழ்வில் பாடசாலை அதிபர் தி.செல்வநாயகம்,பாடசாலை கல்வி மேம்பாட்டு இணைப்பாளர் சோ.சிறிதரன்,ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.