வர்த்தகப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகரிப்பு !

இலங்கை சுங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட தரவுகளின்படி, 2022 செப்டெம்பர் மாதத்தில் வர்த்தகப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி வருமானம் 5.75% அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதனடிப்படையில் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில்வர்த்தகப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி வருமானம் 1,093.98 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக பதிவாகியுள்ளது. இதில் ஆடை ஏற்றுமதி பெரும் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 
Published from Blogger Prime Android App