இலங்கை கடலோர காவல்படையின் ஏழாவது பணிப்பாளர் நாயகமாக ரியர் அட்மிரல் பூஜித விதான நியமனம் !

இலங்கை கடலோர காவல்படையின் ஏழாவது பணிப்பாளர் நாயகமாக ரியர் அட்மிரல் பூஜித விதான நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவரது முன்னோடியாக இருந்த ரியர் அட்மிரல் அனுர ஏக்கநாயக்க ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து அவரது நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ரியர் அட்மிரல் விதான நேற்று பாதுகாப்பு அமைச்சில் பாதுகாப்புச் செயலாளர் நாயகம் கமல் குணரத்னவிடமிருந்து தனது நியமனக் கடிதத்தைப் பெற்றுக் கொண்டார்.

பணிப்பாளர் நாயகம் பதவிக்கு நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்னர், ரியர் அட்மிரல் விதான இலங்கை கடலோரக் காவல்படையின் பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயகமாக இருந்தார்.

Published from Blogger Prime Android App