கோதுமை மாவினை திறந்த கணக்குகள் மூலம் இறக்குமதி செய்ய அனுமதி !

இன்று முதல் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வரை கோதுமை மாவினை திறந்த கணக்குகள் மூலம் இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சு இதனை தெரிவித்துள்ளது. பாண் மற்றும் பிற பேக்கரி பொருட்களின் விலைகளை குறைக்கும் நோக்கில் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
Published from Blogger Prime Android App