பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்படமாட்டாது : நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் !

நிதி, பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சின் கீழ் உள்ள மூன்று நிறுவனங்களில் உள்ள வெற்றிடங்கள் 1500 தாண்டிவிட்டன. அறிக்கைகளின்படி, இலங்கை சுங்கத் திணைக்களத்தில் 773, உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்தில் 434 மற்றும் கலால் திணைக்களத்தில் 331 வெற்றிடங்கள் உள்ளன.

65 முதல் 60 வயது வரையிலான அரச ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய வயதை திருத்தியதைத் தொடர்ந்து காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன, பலர் டிசம்பர் 31, 2022 க்குள் ஓய்வு பெற வேண்டும்.

தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக புதிய நியமனங்கள் வழங்கப்படமாட்டாது எனவும், அதற்கு பதிலாக நிதி அமைச்சில் தற்போது பணிபுரியும் பொருத்தமான பட்டதாரிகளை கொண்டு வெற்றிடங்களை நிரப்புவதாகவும் நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதுள்ள திணைக்களங்களின் வேலைவாய்ப்பு விதிகளை மீறாமல் நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் எனவும், அமைச்சரவை மற்றும் தேசிய சேவைகள் ஆணைக்குழுவின் அங்கீகாரத்துடன் நடத்தப்படும் போட்டிப் பரீட்சைக்கு பரீட்சார்த்திகள் கட்டாயம் அமர வேண்டும் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.Published from Blogger Prime Android App