இலங்கையில் 4 இலட்சம் பேர் கஞ்சா பயன்படுத்துகின்றனர் : தேசிய ஆபத்தான மருந்து கட்டுப்பாட்டு சபை !

தேசிய ஆபத்தான மருந்து கட்டுப்பாட்டு சபையின் கூற்றுப்படி, இலங்கையில் சுமார் 120,000 பேர் ஹெரோயின் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளது.

இவர்களில் சுமார் 4 இலட்சம் பேர் கஞ்சா பயன்படுத்துவதாக அதன் தலைவர் நாணயக்கார தெரிவித்துள்ளார்.

இதேவேளை, ஐஸ் போதைப்பொருள் பாவனையாளர்களும் அதிகரித்துள்ளதாக அவர் கூறுகிறார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 40,000 பேர் புகையிலை, மது மற்றும் போதைப்பொருள் பாவனையில் இணைவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published from Blogger Prime Android App