உள்நாட்டு வருமான வரி சட்டமூலம் உட்பட இரண்டு வரி சட்டமூலங்கள் நிறைவேற்றம் !

பெறுமதி சேர் வரி (திருத்தம்) மற்றும் உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்தம்) சட்டமூலங்கள் பெரும்பான்மை மற்றும் திருத்தங்களுடன் இன்று (09) பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.

குறித்த சட்டமூலங்களின் இரண்டாம் வாசிப்பு விவாதம் இன்று (09) பகல் முழுவதும் இடம்பெற்றதாகவும், பெறுமதி சேர் வரி (திருத்த) சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்புக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்ததாகவும் பாராளுமன்றம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 82 வாக்குகளும் எதிராக 52 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.

பெறுமதி சேர் வரி (திருத்தம்) சட்டமூலத்தின் மூன்றாம் வாசிப்புக்காக எதிர்க்கட்சியினால் ஒரு பிரிவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது, அதில் சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 82 வாக்குகளும் எதிராக 41 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.

உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்தம்) சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்புக்கு எதிர்க்கட்சியினால் ஒரு பிரிவு கோரப்பட்டது. இதன்படி, சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 83 வாக்குகளும் எதிராக 41 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.

உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்தம்) சட்டமூலத்தின் மூன்றாம் வாசிப்புக்காக எதிர்க்கட்சியினால் ஒரு பிரிவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அதில் சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 79 வாக்குகளும் எதிராக 36 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.

அதன்படி, இரண்டு சட்டமூலங்களும் பெரும்பான்மை மற்றும் திருத்தங்களுடன் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதன் மூலம், திருத்தப்பட்ட உள்நாட்டு வருமான வரி சட்டம் 2023 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது.Published from Blogger Prime Android App