2023ஆம் ஆண்டு 217 பில்லியன் ரூபா வருமான இலக்கு: கலால் திணைக்களம்!

கலால் திணைக்களத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பிரதானி சமன் ஜயசிங்க, திணைக்கள வரலாற்றின் அதிகூடிய வரி வருமான இலக்காக 2023 ஆம் ஆண்டில் 217 பில்லியன் ரூபாவைப் பெற்றுக்கொள்ளவுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

ராஜகிரியவில் உள்ள திணைக்களத் தலைமையகத்தில் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்ற போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

அரசாங்கத்தின் மூன்று பிரதான வருவாய் சேகரிப்பு ஆயுதங்களில் ஒன்றின் தலைவராக இந்த வருடத்திற்கான வருமான இலக்கை அடைவதற்கான புதிய உத்திகளை நடைமுறைப்படுத்துவார் என கலால் ஊடகப் பேச்சாளர் கபில குமாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.Published from Blogger Prime Android App