பழுகாமத்து இளைஞனின் சாதனை!
மட்டக்களப்பு பழுகாமத்தை சேர்ந்த பாலச்சந்திரன் நிரோஜன் என்ற இளைஞன் 1299கிலோ மீற்றர் சைக்கிளில் பயணம் செய்து இலங்கை தீவகம் முழுவதையும் ஒன்பது நாட்களிலே தனியாக பயணம் செய்து வந்திருக்கின்றார்
தனது பயணத்தை 2022 டிசம்பர் மாதம் 28ம்திகதி தனது சொந்த ஊரான பழுகாமத்தில் ஆரம்பித்து 1299.கிலோமீற்றர்   பயணம் செய்து மீண்டும் 2023 ஜனவரி மாதம் 5ம்திகதி ஆரம்பித்த இடத்திலே தனது பயணத்தை நிறைவு செய்துள்ளார்

இவரது பயண விபரங்கள்

1️⃣st Day Palugamam➡️Serunuwara= 123KM
2️⃣nd Day Serunuwara➡️Mullaitivu=154KM
3️⃣rd Day Mullaitivu  ➡️ Jaffna =113KM
4️⃣th Day Jaffna ➡️ Mannar =116KM
5️⃣th Day Mannar ➡️ Puttalam =179KM
6️⃣th Day Puttalam ➡️ Colombo =141KM
7️⃣th Day Colombo ➡️ Matara =156KM
8️⃣th Day Matara ➡️ Kataragama=124KM
9️⃣th Day Kataragama ➡️Palugamam=193KM

Total KM=1299KM

Bicycle repair (10KM) in Day 8
Dangerous wild animals(25KM) in Day 9