உடைந்துள்ள கிரான் பாலத்தின் திருத்த பணிகள் விரைவாக ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது- சந்திரகாந்தன்

கிரான் பாலம் உடைத் டைப் எடுத்துள்ளதானது ஒரு அனர்த்தமாகும் தற்போது இந்தப் பாலம் நீர் ஊற்று காரணமாக மிக ஆழமாகி உள்ளது. இதனை தற்காலிகமாக புணரமைப்பது என்றால் குறைந்தது 20 மில்லியன் ரூபாய் தேவைப்படுவதாகவும் அதனை நீர் வழிந்தோட கூடிய வகையில். அதனை புனரமைப்பது பணிகளை இம்மாத இறுதி தருவாயில் செய்ய முடியும் எனவும்.

இந்த வீதியானது மாகாண சபைக்குள். காணப்படுவதாகவும் அவர்களிடத்தில் நிதி இல்லாத காரணத்தினால் இதனை மத்திய அரசுக்குள் உள்வாங்கு வதெனவும். இதனைப் பாவிக்கும் விவசாயிகளும் அரச ஊழியர்களும் அப்பகுதி மக்களும் மிகுந்த சிரமத்திற்குள் இருப்பதை நாங்கள் நன்கு அறிவோம். தண்ணீர் வேகம் குறைவடைந்ததும் மிக விரைவாக பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது. இன கிராமிய வீதிகள் ராஜாங்க அமைச்சர் சந்திரகாந்தன் இன்று அவரது அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார்.

Published from Blogger Prime Android App