இறப்பர் ஏற்றுமதி வருவாய் அதிகரித்துள்ளது : ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய

2021ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2022ஆம் ஆண்டில் இறப்பர் தொடர்பான ஏற்றுமதி வருமானம் 39 வீதத்தால் அதிகரித்துள்ளதாகவும், மூலப்பொருட்களின் இறக்குமதி 93 வீதத்தால் குறைந்துள்ளதாகவும் நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்துள்ளார்.

2022 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில், ரப்பர் விலை வேகமாக வீழ்ச்சியடைந்தது, மேலும் ரப்பர் மூலப்பொருளாக ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டாலும், ரப்பர் சார்ந்த உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு போதுமானதான உற்பத்தி இல்லாததால், பிரச்னை எழுந்துள்ளது தெரியவந்தது.

சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரால் தயாரிக்கப்பட்ட வேலைத்திட்டத்தின்படி, 2021 டிசம்பரில், மூலப்பொருளாக இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 22000 மெட்ரிக் டன் இறப்பரின் அளவை 2022 டிசம்பரில் 1548 மெட்ரிக் டன்னாகக் குறைக்க முடியும் என்று அமைச்சர் கூறினார்.

2021 ஆம் ஆண்டில் 1050 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்த இறப்பர் தொடர்பான பொருட்களின் ஏற்றுமதியை 2022 ஆம் ஆண்டில் 1463 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாக அதிகரிக்க முடியும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார்Published from Blogger Prime Android App