அம்பாறை

அம்பாறை செய்திகள்
காரைதீவு நிருபர் சகா) இன்று தமிழ்மக்கள் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலுள்ளனர். எனவே தமக்குள் உள்ள கசப்புணர்வுகளை மறந்து இனவிடுதலைக்காக அரசியல்தீர்வுக்காக வீட்டுக்கு வாக்களிக்கவேண்டும். இவ்வாறு அம்பாறை மாவட்ட இ.த.அரசுக்கட்சியின் […]Continue Reading
அம்பாறை செய்திகள்
பாறுக் ஷிஹான் கருணா அம்மான் அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் தான் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முஸ்லீம் அமைச்சர்களின் சட்டவிரோத காணி அபகரிப்பு இடம்பெற்றதாக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் […]Continue Reading
அம்பாறை செய்திகள்
காரைதீவு நிருபர் சகா) இன்றைய நாட்டின் சூழ்நிலையைக்கருத்திற்கொண்டு தங்கள் கதிர்காமத்திற்கான பாதயாத்திரையை உகந்தையுடன் நிறைவுசெய்வது சாலப்பொருத்தமாகும். இவ்வாறு யாழ்ப்பாணம் செல்வச்சந்நதி ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு 28நாட்களின் பின்னர் காரைதீவை […]Continue Reading