சிறப்புசெய்திகள்

சிறப்புசெய்திகள்
பிரான்சு மண்ணில் தமிழீழமே தமிழர்களின் தீர்வு என்ற தீர்மானத்தை பிரெஞ்சு மாநகரமுதல்வருடன் அனைத்துக்கட்சிகள் ஆதரவுடன் நேற்று 22.01.2020 புதன்கிழமை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. பிரான்சின் பாரிசின் புறநகர் பகுதியில் ஒன்றான […]Continue Reading