சிறப்புக் கட்டுரை

சிறப்புக் கட்டுரை செய்திகள்
(நிலாந்தன்) திலீபனின் ஏன் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்? யாருக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம் இருந்தார்? அவர் இலங்கை இந்திய அரசுகளுக்கு எதிராக உண்ணாவிரதம் இருந்தார். இரண்டு அரசுகளிடமும் நீதிகேட்டு உண்ணாவிரதம் […]Continue Reading
சிறப்புக் கட்டுரை செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்
(நிலாந்தன்)நினைவு கூர்தல் ஒரு சட்டப் பிரச்சினை அல்ல. அது ஒரு அரசியல் விவகாரம். அது ஒரு பண்பாட்டு உரிமை. எனவே கூட்டுரிமை. ஒரு கூட்டு உரிமையை வென்றெடுப்பதற்கான […]Continue Reading
சிறப்புக் கட்டுரை செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்
மட்டு நேசன் தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்தை அது ஆரம்பிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள், நியாயங்கள், தொடர்ச்சியான ஏமாற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் மறைக்கும் விதமாக தமிழர்களின் பிரிவினைக் கோரிக்கை என்றும் குறிப்பாக […]Continue Reading