வரலாறு

செய்திகள் வரலாறு
ஊறனி, பிள்ளையாரடி, பனிச்சையடி, குடியிருப்பு என குட்டிக்கிராமங்கள் சேர்ந்தது சத்துருக்கொண்டான் கிராமம். மட்டக்களப்பு நகரத்திலருந்து நான்கு கிலோமீற்றர் தூரத்திலிருந்தாலும் கிராமத்துக்குரிய பண்பாட்டுக் கோலங்களை அது இழந்துவிடவில்லை. அரச […]Continue Reading
வரலாறு
1996 செப்டம்பர் 7ஆம் திகதி காலை ஆறு மணிக்கு அந்த மாணவி கல்விக் கடவுள் சரஸ்வதியின் படத்தின் முன் நின்றாள். மூடிய கண்களும், கூப்பிய கரங்களுமாக நின்ற […]Continue Reading
செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் வரலாறு
1984 ம் ஆண்டு யூலை மாதம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்இயக்கத்தின் மட்டக்களப்பு – அம்பாறை மாவட்டத்தாக்குதல் தளபதியாக ராஜா என்னும் பெயருடன் பரமதேவாதாய் மண்ணில் கால் பதித்தார். […]Continue Reading