வரலாறு

வரலாறு
இரண்டே நாள்களில் இருநூறுக்கும் அதிக அப்பாவிப் பொதுமக்களை பலி கொண்ட அரச படைகளின் முன்னேறிப் பாய்ச்சல் நடவடிக்கை 1995.07.09 ஆம் திகதியன்று வட பகுதியில் பலாலி இராணுவ […]Continue Reading
செய்திகள் வரலாறு
தமிழ்த்தேசியஇனத்தின் இழந்த தாயக மீட்பிற்கானபோராட்டத்தின் கண்ணுக்கெட்டிய கால இடைவெளியில்ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் உட்பட்ட எமது மக்களைஇழந்திருக்கின்றோம். ஒவ்வொருவருடைய இழப்பும் எமக்குப்பேரிழப்பாகயிருந்தபோதும் விடுதலைப் போராட்டத்தின்எழுச்சியில், எமது இளைய தலைமுறையினர் வாழ்வும்வளமும் […]Continue Reading
வரலாறு
வரலாற்றுக்கு முந்திய நீண்ட வரலாற்றுப் பாரம்பரியத்தைக் கொண்டிருந்த வீரமுனை எனும் தமிழ்கிராமம் இன்று அந்த மக்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டுவிட்டது. 1945ம் ஆண்டிலிருந்து 1991ம் ஆண்டுவரை சிங்கள இராணுவத்தினராலும் முஸ்லீம்களாலும் […]Continue Reading